Toe staan die wêreld stil (Then the world stood still)

I wanted to translate this song for you, so that when you hear it, you know the meaning of the words

As jy kyk draai ek weg When you look, I turn away
Maar wanneer jy weg kyk, Staar ek na jou But when you turn, I stare at you
Want jy’s net so perfek, ek verdwaal in jou Because you’re so perfect, I get lost in you
En droom hoe jy my eendag in jou arms hou And dream about how you one day will hold me in your arms
Jy kom nader gestap, ek moet twee keer my oë knip You walk closer, I have to blink twice
Want jy kyk na my En jou glimlag verhelder Because you look at me and your smile brightens
Jy staan voor my Voel n kol hier op my maag You stand before me, I feel my stomach turn
Toe jy se, hello jy…hello jy Then you said Hello you, hello you
Toe staan die wereld stil Then the world stood still
Kannie praat nie maar ek wil I couldn’t talk even though I wanted to
Ek sien net jou lippe dit breek die stilte I see only your lips, it breaks the silence
Want my hart wil nie ophou klop Because my heart is beating too fast
Kannie hoor wat jy wil se I can’t hear what you want to say
Ek sien my in jou arms le I see me lying in your arms
As jy diep in my oe kyk When you look deep into my eyes
En die prentjie so mooi lyk And the picture looks so perfect
Wens ek die tyd kan stop I wish time could stop
Toe staan die wereld stil Then the world stood still
Ek het nooit geglo in liefde met een kyk I never believed in love at first sight
Maar my asem is weg You took my breath away
Dis daar in jou hande It’s there in your hands
Hoe kry jy dit reg How do you do it?
Dat ek alles sal verloor om net vir jou te veg That I would lose all to fight for you
Daar kom ‘n dag waar liefde verenig There comes a day where love unites
En ek dink dis nou And I think it’s now
Wat tot bo in die hemel, als oop gevou Up to heaven all is opened
Ek skryf dit op my hart I write it on my heart
Want dit behoort aan jou, behoort aan jou Because it belongs to you, belongs to you
Toe staan die wereld stil Then the world stood still
Kannie praat nie maar ek wil I couldn’t talk even though I wanted to
Ek sien net jou lippe dit breek die stilte I see only your lips, it breaks the silence
Want my hart wil nie ophou klop Because my heart is beating too fast
Kannie hoor wat jy wil se I can’t hear what you want to say
Ek sien my in jou arms le I see me lying in your arms
As jy diep in my oe kyk When you look deep into my eyes
En die prentjie so mooi lyk And the picture looks so perfect
Wens ek die tyd kan stop I wish time could stop

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s